Ürün yönetimi, pazara yeni bir ürün getirmeye veya mevcut bir ürünü geliştirmeye odaklanan bir süreçtir. Müşterinin etkileşimde bulunacağı bir ürün fikri ile başlar ve ürünün başarısının değerlendirilmesi ile biter.

Ürün yönetimi, iş, ürün geliştirme, pazarlama ve satışı birleştirir. Araştırmalar, etkili ürün yönetiminin, uygulanmasının önemini kanıtlayarak karı yüzde 34,2 oranında artırabileceğini gösteriyor. Bir ürün yaratmak için neye ihtiyacınız var? İlk olarak sonunda nasıl görüneceğine dair bir fikir. Ardından, çok zaman, çaba, profesyonellerden oluşan bir ekip ve bir ekip lideri gerektiren uzun bir ürün yaratma sürecini takip eder.

BlueMark Academy, e-ticaret sektörünün olmazsa olmazları arasında yer alan Product Management (Ürün Yönetimi) eğitimlerini alanında uzman eğitimcilerle birlikte katılımcılara sunar. Digital Product Management: Modern Fundamentals Eğitimi, modern yöntemler ışığında dijital ürün yönetimine dair önemli yetkinkler kazanmanızı sağlayacaktır. BlueMark Academy Eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Digital Product Management: Modern Fundamentals eğitimine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Ürün Yöneticisi (Product Manager) Nedir?

Ürün yöneticisinin rolü proje yöneticisiyle karıştırmamak gerekir. Bir proje yöneticisi, bir ürün yaşam döngüsünün tek bir bölümünden sorumludur. Ürün geliştirme, bir ürün yöneticisinin sorumluluğu, özelliklere, iş değerine ve müşteriye odaklanarak bir ürünü bir fikrin özünden piyasaya sürmeye yönlendirmektir. Ürün yöneticisi, iç ve dış ürün vizyonu yaratan ve ürün geliştirmeye sıfırdan liderlik eden kişidir.

Ürün Yöneticisi, müşteri ihtiyaçlarını tanımlar, gerekli ürünü oluşturmak için paydaşlar ve ekiplerle birlikte çalışır ve genel ürün başarısı için sorumluluk taşır. Bu nedenle, bir ürün yöneticisinin üç ana alanda bilgili olması gerekir: İş, teknolojiler ve kullanıcı deneyimi.

Ürün Yönetiminde Fırsatları Belirlemek

Bir ürün yöneticisinin yaptığı ilk şey, gerekli özellikleri ekleyerek yeni bir başarılı ürün geliştirme veya mevcut olanı iyileştirme fırsatını görmektir. Ürün yöneticisi, bir şirket bir ürünün nasıl oluşturulacağına veya iyileştirileceğine karar verdiğinde doğru kararları verebilmek için mevcut trendlerin farkında olmalı ve piyasa hakkında derin bir anlayışa sahip olmalıdır. Bu kişi, bir ürün lansmanının sonucundan da sorumludur.

Ürün Vizyonu ve Stratejisi

Bir ürün yöneticisi, bir projenin uzun vadeli misyonunu tanımlamalı ve istenen sonuca nasıl ulaşılacağına dair net, gerçekçi bir plan oluşturmalıdır. E-ticaret sektöründeki aktörlerin çoğu ürün yöneticisinin temel faaliyetinin bir ürün stratejisi belirlemek olduğunu bilir. Bunu, net bir yol haritası hazırlamak ve tamamlanmasını denetlemek takip eder.

Pazar Araştırması ve Müşteri Anlayışı

Pazar araştırması, pazarın ve mevcut veya potansiyel müşterilerinin bilgi toplama ve analiz sürecidir. Halihazırda var olan benzer ürünleri karşılaştırmayı, rekabeti incelemeyi ve hedef müşteri gruplarını belirlemeyi içerisinde barındırır.

Kullanıcı kişilikleri oluşturmak, gelecekteki ürüne ilgi duyabilecek kullanıcı türlerini temsil eden kurgusal karakterleri tanımlamak anlamına gelir. Başka bir deyişle, ideal müşterinizin bir portresidir. Kullanıcı karakterleri yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, ortalama gelir, yaşam hedefleri, ortak sorunlar, harcama alışkanlıkları vb. gibi bilgileri içerebilir.

Müşteri Davranışını İncelemek ve İhtiyaçları Belirlemek

Müşteri davranışını incelemek, hedef müşterilerinizin psikolojisini ve motivasyonlarını anlamayı içerir. Bu, farklı alternatifler arasında nasıl akıl yürüttüklerini ve seçim yaptıklarını, nasıl araştırma yaptıklarını, çevrelerinden nasıl etkilendiklerini, pazarlama kampanyalarına nasıl tepki verdiklerini ve çok daha fazlasını bilmek demektir.

Müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ise talep görecek ürünü yaratmanın ve sunmanın tek yoludur. Belirli bir ürün için belirli sorunları ve gerekliliği tanımlamanın yanı sıra, müşteriler 4 ana ihtiyacına göre sınıflandırılabilir: Fiyat, kalite, seçim ve uygunluk.

Sürekli Ürün İyileştirme

İlk başta bir ürün yöneticisi bir şeyler yapmaktan ziyade sadece idari görevleri yerine getiriyormuş gibi görünse de, bu doğru değil. Sürekli olarak mevcut ürünün iyileştirilmesi, test edilmesi, verilerin analiz edilmesi ve kusurların yönetilmesi üzerinde çalışıyorlar. Sonunda, bir ürün yöneticisi, nihai ürünün nasıl olması gerektiğine ve geliştirme ve piyasaya sürme stratejisine ilişkin nihai kararı vermelidir.

Bir ürün yöneticisi için tek bir KPI ve sorumluluk grubu bulunmamakla birlikte, bunlar genellikle para kazanma, kullanıcı katılımı ve kullanıcı memnuniyet düzeyini içerir. KPI’lar şirkete ve sektöre bağlı olarak değişebilir. Bazı ürün yöneticileri temel olarak geliştirme, spesifikasyonları yazma ve geliştirme ilerlemesini denetlemeye odaklanırken, diğerleri bir pazarlama planı geliştirerek ve bir satış ekibini eğiterek pazarlama ve satışa daha fazla odaklanır.