Geliştirme (development), güvenlik (security) ve operasyonların (operations) kısaltması olan DevSecOps, ilk tasarımdan entegrasyon, test, dağıtım ve yazılım teslimine kadar yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında güvenlik entegrasyonunu otomatikleştirir.

DevSecOps, geliştirme organizasyonlarının güvenliğe yaklaşma biçiminde doğal ve gerekli bir dönüşümü temsil eder. Geçmiş zamanlarda güvenlik, geliştirme döngüsünün sonunda (neredeyse sonradan akla gelen) ayrı bir güvenlik ekibi tarafından yazılıma ‘bağlanmış’ ve ayrı bir kalite güvence ekibi tarafından test edilen bir olguydu.

Bu durum da yazılım güncellemeleri yılda sadece bir veya iki kez yayınlanırdı. Ancak yazılım geliştiriciler, yazılım geliştirme döngülerini haftalara hatta günlere indirmeyi amaçlayan Agile ve DevOps uygulamalarını benimsedikçe, güvenliğe yönelik geleneksel ‘takip’ yaklaşımı kabul edilemez bir darboğaz yarattı.

DevSecOps, uygulama ve altyapı güvenliğini, yalnızca bir güvenlik biriminin sorumluluğundan ziyade geliştirme, güvenlik ve BT operasyon ekiplerinin paylaştığı bir sorumluluk haline getirir.

BlueMark Academy, sunduğu DevOps ve DevSecOps eğitimleriyle hem BT profesyonellerinin hem de geliştiricilerin birbirleriyle daha entegre bir çalışma kültürü oluşturmalarına katkı sağlar. DevOps ve DevSecOps Eğitimleri hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçin!

DevSecOps Nedir ve Neden Önemlidir?

DevSecOps’u doğru bir şekilde anlayabilmek için öncelikle şirketlerin ürün ve hizmetleri adına destek, geliştirme, sunum ve sürdürebilirlik için kullandıkları agile tarzını iyileştirmek adına gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu duruma yardımcı olabilmek için oluşturulmuş bir metodoloji olarak DevOps’un ortaya çıkışına bakmak oldukça önemlidir.

DevOps, başlangıçta yazılım geliştiricilerin müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine ayak uydurma becerilerini artırmayı amaçlıyordu. Ancak hem büyük hem de küçük şirketler tarafından hızla benimsenmeye başlandı (Netflix bile yazılımındaki hataları tespit etmek için kullanıyor).

DevOps modelinde, pazara yeni bir ürün, hizmet veya bir programın yeni versiyonunu getirmenin çevikliğini ve hızını engelleyen her şey bir engel olarak görülür. Ancak özellikle BT ve yazılım geliştirme sektörlerinde yer alan şirketler için; bir ürünün çok hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi; özellikle maliyetli geri çağırmalar, acil durum düzeltmeleri ve siber tehditlere karşı savunmasızlık potansiyeli açısından kabul edilemez risk seviyeleri oluşturabilir.

Neyse ki güvenliği DevOps metodolojisine doğrudan entegre ederek, DevSecOps’u kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyen şirketler, çeviklik ve hızdan ödün vermeden riske maruz kalmamak için daha donanımlı hale gelirler.

DevSecOps Nasıl Çalışır?

Fiziksel bir ürün ve profesyonel bir hizmetin aksine DevSecOps, yalın üretim zihniyeti veya felsefesiyle çok daha fazla ortak noktaya sahiptir. Ürününü güvenlik açısından test etmek üzere teslim eden bir geliştirme ekibini içeren geleneksel yazılım sürümlerinin tersine, DevSecOps güvenliği, geliştirme aşamalarının her adımına dahil eder. Böylelikle herkes güvenliğin işin bir parçası olduğunu kabul eder.

DevSecOps, aşağıdaki adımlarda güvenliği bir öncelik haline getirmeyi ve tutarlı bir şekilde yürütülebilmesini sağlar:

  • Güvenlik gereksinimleri belgelenir ve uygulanır.
  • Güvenlik, tasarım etkinliklerine dahil edilmiştir.
  • Güvenlik, bir kod satırı yazılmadan önce düşünülen ilk şeydir.
  • Güvenlik testi özellikleri, geliştirme testi ve yürütmede her şeyden önce kabul edilir.
  • Bir sisteme yapılan herhangi bir değişiklik için güvenlik dikkate alınır

Bu şekilde DevSecOps güvenliği, geliştirme sonunda ayrı bir ekip tarafından gerçekleştirilen geniş opsiyonlu bir faaliyetten ziyade ekip çapında bir sorumluluk haline getirir. Böylece güvenliği geliştirme ekibinin düşündüğü ilk aşama haline getirerek, güvenlikle ilgili görevleri gerçekleştirmek için ayrılmış yeterli süre ile güvenlik sorunlarının ele alınmasını sağlar.

DevSecOps Neden Önemlidir?

DevSecOps, şirketlere uygulamalarının olabildiğince güvenli olduğu konusunda güven aşılar. Hiçbir uygulama %100 güvenli olmasa da DevSecOps, güvenliğin tüm geliştirme faaliyetlerinde birincil odak noktası olmasını sağlar. Şirketler bu yaklaşımı benimseyerek uygulamaları için kullanıcı açısından daha fazla güven geliştirir. Ayrıca DevSecOps, genel olarak şirketlerin marka bilinirliklerini güçlendirir ve hatta müşterilerinin sadakatini artırır.

DevSecOps’un Faydaları Nelerdir?

Güvenlik, geliştirme sürecinin her adımının ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde DevSecOps, Agile Metodolojisini benimseyen şirketlere aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere çeşitli temel avantajlar sunar:

  • Değişime ve değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt.
  • Güvenlik açıklarının daha erken belirlenmesi ve düzeltilmesi.
  • Özellikle kalite kontrol testi ile ilgili olarak artan otomasyon kullanımı.
  • Sağlam güvenlik protokolleriyle daha iyi bulut hizmeti dağıtımları.
  • İş arkadaşları ve ekipler arasında gelişmiş iletişim ve iş birliği.