Ticari şirketlerin müşterileri, değişen ihtiyaçlarına uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vermelerini ister. Bununla birlikte, çeşitli sınırlamalar, işletmelerin bu tür gereksinimlere istedikleri kadar çabuk yanıt vermesini engelliyor.

En göze çarpan sınırlamalardan biri, farklı departmanların çalıştığı izole yöntemlerdi. DevOps artık kuruluşların siloları kaldırarak dinamik gereksinimlere yanıt vermesini sağlıyor.

Roller birleştirildi ve insanların artık çapraz işlevli olması gerekiyor. Kuruluşlar artık ürün ve hizmetleri aşamalı olarak ve daha sık sunabiliyor.

Ekipler daha çok işlevler arası hale geldiğinden, artık daha az karşılıklı bağımlılık var. Çeşitli araştırmalar, DevOps’un dikkate alınması gereken önemli bir güç haline geldiğini gösterioye.

DevOps ilkeleri göz önüne alındığında, BT dünyasında yıkıcı bir güç olacak!

DevOps nedir?

DevOps, “geliştirme” ve “operasyonlar” dan kısaltılmıştır; bu, hem geliştirme hem de operasyon personelinin birlikte çalıştığı veya disiplinler arası beceriler edindiği anlamına gelir.

Ancak, rollerin kapsamı yazılım geliştiricileri ve BT destek personeli ile sınırlı olmamalıdır. Aslında kapsam, yazılım geliştirmede pay sahibi olan tüm rolleri içermelidir. “Operasyonlar”, sistem mühendislerini, sistem yöneticileri, operasyon personeli, sürüm mühendisleri, DBA’lar, ağ mühendisleri, güvenlik uzmanları ve çeşitli diğer alt disiplinler ve iş unvanlarını içerebilir.

DevOps, ticari şirketlerin sıkça değişen pazar gereksinimlerine yanıt vermesini sağlayan farklı felsefeler, uygulamalar ve araçların bir kombinasyonudur.

Önceleri, çeşitli departmanlar asgari iletişim veya koordinasyonla çoğunlukla izole bir şekilde çalışıyordu. Bu, gereksinimlerdeki ani değişikliklere yanıt verememe gibi sorunlara neden oldu.

DevOps felsefesi, uygulayıcılarının çapraz işlevli olmasını gerektirir. Örneğin, bir yazılım geliştiricisinin yazılım testi becerilerini de bilmesi beklenebilir. Perspektifte değişiklik, daha kaliteli çıktılar ve pazar dinamiklerinin daha net anlaşılmasıyla sonuçlanır.

DevOps, uygulayıcılarının perspektifi genişleten ve kaliteli bir işin yapılmasına yardımcı olan çeşitli beceriler edinmesini gerektirir.

Önemli Trendler ve Gelişmeler

DevOps etki alanı birçok önemli değişiklikten geçiyor. Burada en önemli değişikliklere bir göz atacağız.

DevOps’un Tanımı Standartlaştırılacak

DevOps bir süredir ortalıkta olsa da, tanımı ve kapsamı konusunda çok fazla netlik olmamıştır. Anlaşılır bir şekilde, kuruluşlar metodolojinin özelleştirilmiş versiyonlarını uygular.

Birçok uzman, tanımın nihayetinde standartlaşacağını öngörüyor. Açıkçası, bu, kuruluşların metodoloji ile nasıl çalıştıklarını etkileyecektir.

Yazılım Test Uzmanlarının Becerilerinin Artması Gerekecek

Sürekli teslimat ve entegrasyon ilkelerinin yanı sıra Selenium WebDriver, test uzmanlarının beklentilerini değiştirdi. Test uzmanlarının otomasyon, RESTful API ve Selenium sarmalayıcılar gibi diğer becerilere geçmeleri veya korkulu fazlalık olasılığıyla yüzleşmeleri gerekir.

Çevik Metodolojinin Yeniden Keşfi

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Agile metodolojisi, birçok üssün sürüklenmesiyle popülerliğini biraz kaybetti. Hayal kırıklığının ana nedeni dogmatik ilkeleriydi. Agile, iki ilke şeklinde geri dönüş yapmaya başlıyor: modern çevik ve çevikliğin kalbi. (Agile eğitimi için tıklayın)

Bulutun Popülerliği Artarken PaaS Wanes

Daha fazla yazılım buluta taşınmaya devam edecek. Bununla birlikte, bir hizmet olarak platform (PaaS) tercihini kaybetmeye başlayacak, çünkü kuruluşlar hem esnek bir şekilde bağlı hem de taşınabilir çözümler istiyor.

DevOps Araçları ve Yöntemleri

DevOps hakkında belirli ilkeler veya yöntemler varken, DevOps’u uygulamak için pek çok farklı araç mevcuttur. Bu araçlar, çeşitli kuruluşlar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmaktadır ve en önemlilerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır.

Otomasyon

IBM, “her şeyi otomatikleştirin” ifadesini icat etti. Bu ifade, DevOps’un neyle ilgili olduğunu anlatır. Temel olarak, muhtemelen kod geliştirme dışında yazılım geliştirmeyle ilgili hemen hemen her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.

Derlemeler, sürüm oluşturma, test etme, yapılandırma yönetimi, dağıtım, ara yazılım, izleme, biletleme sistemleri ve provizyon gibi tüm işlevler artık bulutta yapılabilir.

Yani, gerçekten yapmanız gereken tek şey kodu yazmaktır ve kalan adımlar bulutta otomatikleştirilebilir. (DevOps eğitimi için tıklayın)

Test ve Sürüm Oluşturma

Hem test hem de sürüm belirleme, yazılım kalitesini hedefleyen önemli faaliyetlerdir. Test alanında, Netflix örnek olarak gösterilebilir. Netflix’in test ekibi, yazılım geliştiricilerini teste tabi tutan hatalar veya sorunlar ortaya koyarak temelde sistemi bozan Chaos Monkey konseptini geliştirdi.

Sonuç olarak, meşru bir sorun ortaya çıktığında, çok daha kolay halledilebilir.

Versiyonlama, yalnızca kodun değil, aynı zamanda yapay nesneler, test senaryoları ve altyapı gibi yazılımla ilgili her şeyin de versiyonlanması gerektiği fikrine ilişkindir. Bu şekilde, bir güncelleme veya yama planlandığı gibi gitmezse, program kolayca önceki, kararlı bir sürüme geri döndürülebilir.

Proje Kontrol Paneli

Tüm paydaşların proje durumu hakkında fikir sahibi olması için bir proje panosu oluşturulmalı ve sürdürülmelidir. Daha önce belirtildiği gibi, DevOps için kullanılan birçok farklı araç vardır. Örneğin, test etme ve oluşturma sistemleri için Chef, Maven, JUnit, Jenkins, Ansible ve Puppet kullanılabilir. Benzer şekilde, sürüm oluşturma için GIT ve Perforce gibi birçok araç vardır.

DevOps Örnek Olay İncelemeleri

DevOps’un tanımının ve kapsamının hala üzerinde çalışıldığı ve netliğin olmaması, metodolojinin özelleştirilmiş bir şekilde benimsenmesiyle sonuçlandığı zaten belirtilmişti. Açıkçası, tüm kuruluşlar bunu başarıyla uygulayamadı.

Ancak, DevOps’tan en iyi şekilde yararlanmak için potansiyel olarak yönergeler sağlayabilecek başarılı benimseme örnekleri aşağıda verilmiştir.

DocuSign

DocuSign, önde gelen bir dijital imza ve belge işlem çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek güvenlik ve gizlilik gerektiren bir etki alanında olduğundan, DocuSign işlemlerin gizliliğini ve güvenliğini sürdürme konusunda son derece dikkatli olmalıdır.

DevOps ilkelerinin benimsenmesi kolay olmadı çünkü yalnızca yeni özellikler sunmakla kalmayıp aynı zamanda titizlikle test edildiklerinden de emin olmak zorundaydı.

Bu nedenle, gerçek yazılımı piyasaya sürmeden önce, yazılım yardımıyla bir sahte test işlemi gerçekleştirdi. Daha spesifik olarak, test için kullanılan API’yi simüle etti.

Sonuç olarak, işler daha hızlı çalıştı, olaylar ve sorunlar tespit edildi ve hızlı bir şekilde düzeltildi veya önceliklendirildi.

DocuSign ayrıca test senaryosu simülasyonunu otomatikleştirecek ve yazılım sorunlarını tanımlayacak tekrarlanabilir bir süreci uygulamaya koydu.

Forter

Forter, tıpkı DocuSign gibi bir dijital imza ve işlem çözümü sağlayıcısıdır. Olaylarını ve sorunlarını daha verimli yönetmek istiyordu. Sorunlara öncelik verdi ve sorunların kendi kendine çözülmesini vurguladı.

Forter, sorunları önceliklendirebilen ve kendi kendine çözme veya daha sonra çözümleme için sorunları belirleyebilen bir mimari oluşturdu. Bu nedenle, önce yüksek öncelikli konulara ve olaylara odaklanabilir. Tekrarlanabilir görevlerin bu otomasyonu, insanların daha yaratıcı işlere konsantre olmalarını sağladı.

Sonuç

DevOps, geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarının ölüm çanını çalar mı? Cevaplaması kolay bir soru değil. DevOps hala erken aşamalarında.

Elbette, geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarına göre faydalarına işaret eden vaka çalışmaları var. Pratik olarak, devralması biraz zaman alacaktır, çünkü yıllar süren uygulamaları sökmek oldukça zor bir iştir. Ancak şu anda DevOps, ciddi ilgiyi hak eden bir kavram gibi görünüyor.

DevOps eğitimi ile operasyonel süreçlerinizi en aza indirin. Hemen şimdi DevOps eğitimimize kayıt olun, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alın!