DevOps Uygulamaları, bir kuruluşun uygulamaları ve hizmetleri yüksek hızda sunma becerisini artıran kültürel felsefelerin, uygulamaların ve araçların birleşimidir: ürünleri geleneksel yazılım geliştirme ve altyapı yönetimi süreçlerini kullanan kuruluşlardan daha hızlı bir şekilde geliştirir ve iyileştirir.

BlueMark Academy, alanında uzman eğitimcileri ile DevOps Uygulamaları Eğitimlerini nitelikli bir biçimde kullanıcılara sunar. BlueMark Academy eğitimleri, günümüzün ve geleceğin iddialı sektörlerinden birisi olan DevOps Uygulamaları ile ilgili bilgi dağarcığınızı artıracak, size bu kulvarda yarışma imkânı sunacaktır. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve DevOps Uygulamaları Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

DevOps Uygulamaları Nasıl Çalışır?

Bir DevOps Uygulamaları modeli altında, geliştirme ve operasyon ekipleri bazen mühendislerin geliştirme ve testten dağıtıma ve operasyonlara kadar tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca çalıştığı ve tek bir işlevle sınırlı olmayan bir dizi beceri geliştirdiği tek bir ekipte birleştirilir. Bazı DevOps Uygulamaları için kalite güvence ve güvenlik ekipleri, geliştirme ve operasyonlarla ve uygulama yaşam döngüsü boyunca daha sıkı bir şekilde entegre olabilir.

Bir DevOps Uygulamaları ekibindeki herkesin odak noktası güvenlik olduğunda, buna bazen DevSecOps denir. Bu ekipler, geçmişte manuel ve yavaş olan süreçleri otomatikleştirmek için uygulamalar kullanır. Uygulamaları hızlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan bir teknoloji yığını ve araçları kullanırlar.

DevOps Uygulamaları Neden Önemlidir?

Yazılım ve İnternet, alışverişten eğlenceye ve bankacılığa kadar dünyayı ve endüstrilerini dönüştürdü. Yazılım artık yalnızca bir işletmeyi desteklemekle kalmıyor; daha ziyade bir işletmenin her bölümünün ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Şirketler, çevrimiçi hizmetler veya uygulamalar olarak ve her türlü cihazda sunulan yazılımlar aracılığıyla müşterileriyle etkileşime giriyor.

Operasyonel Verimliliği

Günümüzde birçok şirket lojistik, iletişim ve operasyonlar gibi değer zincirinin her parçasını dönüştürerek operasyonel verimliliği artırmak için yazılım kullanır. Fiziksel ürün şirketlerinin 20. yüzyıl boyunca endüstriyel otomasyon kullanarak ürünleri tasarlama, inşa etme ve teslim etme biçimlerini dönüştürmesine benzer şekilde, günümüz dünyasındaki şirketlerin de yazılım oluşturma ve teslim etme biçimlerini dönüştürmesi gerekiyor.

DevOps Uygulamaları ve Kültür Felsefesi

DevOps’a geçiş, kültür ve zihniyette bir değişiklik gerektirir. Bazı organizasyonlarda ayrı geliştirme ve operasyon ekipleri bile olmayabilir; mühendisler her ikisini de yapabilir. DevOps Uygulamaları ile iki ekip, hem geliştiricilerin üretkenliğini hem de operasyonların güvenilirliğini optimize etmek için birlikte çalışır. Sık sık iletişim kurmaya, verimliliği artırmaya ve müşterilere sağladıkları hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye çalışırlar.

Ekipler, DevOps Uygulamaları dahilinde nihai müşterinin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların çözülmesine nasıl katkıda bulunabileceklerini düşünerek, genellikle belirtilen rollerinin veya unvanlarının geleneksel olarak kapsamının ötesinde, hizmetleri için tam sahiplik alırlar. Kalite güvence ve güvenlik ekipleri de bu ekiplerle sıkı bir şekilde entegre olabilir.

DevOps Uygulamaları

Aşağıdakiler, DevOps’un en iyi uygulamalarıdır:

Sürekli Entegrasyon

Sürekli entegrasyon, geliştiricilerin kod değişikliklerini düzenli olarak merkezi bir depoda birleştirdiği ve ardından otomatikleştirilmiş derlemeler ve testler çalıştırıldığı bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. DevOps Uygulamaları ile sürekli entegrasyonun temel hedefleri, hataları daha hızlı bulup gidermek, yazılım kalitesini iyileştirmek ve yeni yazılım güncellemelerini doğrulamak ve yayınlamak için gereken süreyi azaltmaktır.

Sürekli Teslimat

DevOps Uygulamaları içerisinde sürekli teslim, kod değişikliklerinin otomatik olarak oluşturulduğu, test edildiği ve üretime sunulmak üzere hazırlandığı bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Tüm kod değişikliklerini derleme aşamasından sonra bir test ortamına ve/veya bir üretim ortamına dağıtarak sürekli entegrasyona doğru genişler. DevOps Uygulamaları içinde sürekli teslim düzgün bir şekilde uygulandığında, geliştiriciler her zaman standartlaştırılmış bir test sürecinden geçen dağıtıma hazır bir derleme yapıtına sahip olacaktır.

Mikro Hizmetler

DevOps Uygulamaları mikro hizmet mimarisi, bir dizi küçük hizmet olarak tek bir uygulama oluşturmaya yönelik bir tasarım yaklaşımıdır. Her hizmet kendi sürecinde çalışır ve diğer hizmetlerle, tipik olarak HTTP tabanlı bir uygulama programlama arabirimi (API) gibi hafif bir mekanizma kullanarak iyi tanımlanmış bir arabirim aracılığıyla iletişim kurar. Mikro hizmetler, iş yetenekleri etrafında inşa edilmiştir; her hizmet tek bir amaca yöneliktir.

Kod Olarak Altyapı

Kod olarak altyapı, sürüm kontrolü ve sürekli entegrasyon gibi kod ve yazılım geliştirme teknikleri kullanılarak altyapının sağlandığı ve yönetildiği bir uygulamadır. Bulutun API güdümlü modeli, geliştiricilerin ve sistem yöneticilerinin kaynakları manuel olarak ayarlamak ve yapılandırmak yerine altyapıyla programlı ve ölçekte etkileşim kurmasını sağlar.