Core Java ve Advanced Java arasındaki temel fark, Core Java’nın genel uygulamalar oluşturmak için kullanılması, Advanced Java’nın ise kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmak için kullanılmasıdır.

Java, çeşitli uygulamalar oluşturmaya yardımcı olan genel amaçlı bir üst düzey programlama dilidir. Java; bağımsızlık, güvenlik, çoklu okuma desteği gibi çeşitli özellikler sağladığı için popülerdir. Core Java ve Advanced Java olmak üzere iki tür Java vardır. Core Java, Java programlama dilindeki temel kavramları kapsar. Gelişmiş Java ise Core Java’dan sonraki seviyedir.

BlueMark Academy, alanında uzman eğitimcileri ile birlikte Core Java ve Advanced Java Eğitimleri’ni nitelikli bir biçimde katılımcılara sunar. BlueMark Academy’nin Eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Core Java / Advanced Java Eğitimleri’ne kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Core Java Nedir?

Core Java genel amaçlı bir uygulama geliştirmek veya oluşturmak için kullanılabilecek Java programlama dilinin bir parçasıdır. Ana odak noktası, bu tür genel uygulamalar oluşturmaktır. J2SE (Java Standard Edition), Core Java olarak bilinir.

Ek olarak Core Java, AWT, threading, swing ve collection gibi kavramları da kapsar. AWT ve swing, güçlü GUI’ler (Grafik Kullanıcı Arayüzleri) oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca iş parçacığı oluşturma, birden çok işlemin aynı anda yürütülmesine imkan sağlar ve koleksiyonlar, bir kullanıcının bir grup nesneyi kontrol etmesine izin verir. Hepsi bir arada, Core Java; tüm temel ve temel Java programlama dili kavramlarını kapsar.

Advanced Java Nedir?

Advanced Java, Java programlama dilinin bir parçasıdır, genellikle web ve mobil uygulamalar gibi çeşitli çevrimiçi uygulamalarla ilgilenir. Gelişmiş Java, Core Java’nın bir seviye önündedir. Temelde veritabanı erişimi ve web teknolojileri gibi daha gelişmiş kavramları kapsar. J2EE (Java Enterprise Edition), Gelişmiş Java olarak bilinir. Çok çeşitli konuları kapsar. Java Veritabanı Bağlantısı veya JDBC, Java’nın dil tabanlı uygulamaları ile MSSQL, MySQL ve Oracle gibi veritabanları arasında bağımsız bağlantı oluşturan standart bir Java API’sidir.

Ayrıca JSP ve Servlet’ler dinamik web uygulamalarının geliştirilmesine de olanak sağlar. EJB, yüksek düzeyde işlemsel olan dağıtılmış özellikler sağlama işlevi görür. Kurumsal uygulamalar oluşturmak için uygun ortam sunarlar. Bununla birlikte Java web servisleri, RESTful ve SOAP web servislerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Kullanıcılara tüm uygulamaların birbirleriyle iletişim kurması için ortak bir platform sağlarlar.

Genel Özellikler Üzerinden Karşılaştırma

Core Java, öncelikle diğer daha karmaşık veya daha yüksek Java biçimlerinin atlama taşını veya temellerini oluşturur. Ayrıca Advanced Java kavramını içerisinde barındırır. Advanced Java, öncelikle Java ile ilgili tüm gelişmiş kavramları kapsar. Core Java’nın sunduğu kavramlarda uzmanlık sunar.

Mimari

Core Java, tek katmanlı mimariyi kullanır. Bu nedenle, bağımsız bir uygulama olarak bilinir. Tek katmanlı bir uygulamada üçüncü taraf etkileşimi sıfırdır. Core Java, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için cihaz depolamasını veya local yığın depolamasını kullanır.

Gelişmiş Java, Core Java’nın aksine, backend veya sunucu tarafı uygulaması ve istemci tarafı mimarisi anlamına gelen iki katmanlı mimariyi kullanır. Daha sağlam İstemci-sunucu mimarisinin kullanılmasını gerektirir. Öncelikle gerekli bilgiyi elde etmek için istemci, web sunucuları ve veritabanı ile sürekli etkileşimi içerir. Bu tür yapıların arayüzleri bir istemci tarafından işlenir ve veritabanları bir sunucu tarafından getirilir.

Paket ve Kodlama Platformu

Core Java normalde Java Standard Edition (Java SE) üzerinde yazarken devreye girer. Bu programlama dili, java.lang.* paketini sağlar.

Advanced Java, Java Enterprise Edition’da (Java EE) kodlama yaparken kullanışlıdır. Bu programlama dili, java.servlet.* paketini sağlar.

Alanlar ve Konular

Core Java; veri türleri, OOP, operatörler, istisna işleme, salınım, iş parçacığı oluşturma ve koleksiyonlar gibi bazı konuları kapsar. Advanced Java; web hizmetleri, veritabanı bağlantısı, JSP, Servlet, EJB vb. gibi bazı konuları kapsar.

Java Sürümleri ve Amaç

J2SE (Java Standard Edition), Core Java kapsamına girer. J2EE (Java Enterprise Edition), ise Advanced Java kapsamına girer. Core Java; soket programlama, veritabanları vb. ile ilgilenmez. Advanced Java; DOM, soket programlama ve ağ uygulamaları ile ilgilenir.

Uzmanlık

Core Java kullanmadan gelişmiş bir Java uygulaması oluşturamaz veya geliştiremezsiniz. Tüm gelişmiş Java uygulamalarını geliştirmek için bir ön koşuldur. Advanced Java sürümünün erişimi, DOM (web), Veritabanı, Ağ vb. gibi birkaç uzmanlıkla sınırlıdır.

Advanced Java ve Core Java Arasındaki İlişki

Gelişmiş Java, Core Java’ya bağlıdır. Sonuç olarak Core Java bilgisi olmadan Advanced Java kullanarak uygulama geliştirmek mümkün değildir. Core Java, genel uygulamalar geliştirmek için Java programlama dilinin temel kavramlarını kapsayan Java kategorisidir.

Advanced Java, Java programlama dilini kullanarak kurumsal uygulamalar oluşturmak için gelişmiş kavramları kapsayan Java kategorisidir. Bu, Core Java ile Advanced Java arasındaki temel farkı açıklar.