Veri ve internetin giderek artan önemi sayesinde bilgi teknolojileri (BT) günümüz iş dünyasında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, başarıya ve istikrara ulaşmak isteyen her işletme için BT kaynaklarının optimize edilmesini sağlamak zorunludur.

BT Hizmet Yönetimi (ITSM), bir kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilerine en iyi hizmeti vermek için BT hizmetlerini yönetme, uygulama, destekleme ve sunma uygulaması olarak tanımlanır. BT yönetişimi, kuruluşun yönünü, hedeflerini, sınırlamalarını ve hesap verebilirlik çerçevelerini oluşturmak için stratejik karar vermeyi temsil eder. BT hizmet yönetimi, BT yönetişiminin belirlediği hedefleri destekleyen faaliyetleri kapsar. Sonuç olarak hem COBIT’in hem de ITIL’in amacı aynıdır: kuruluşun iyiliği için BT kaynaklarından yararlanmak.

BlueMark Academy, sektörde ve akademide deneyim sahibi olan eğitimcileri ile birlikte COBIT ve ITIL Eğitimlerini nitelikli bir biçimde kullanıcılarına sunar. Bilgi Teknolojilerinin işletmeler için her geçen an daha önemli olduğu günümüzde COBIT ve ITIL kullanmak size önemli avantajlar sağlayacaktır. Daha fazla bilgi sahibi olmak, COBIT ve ITIL Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

COBIT nedir?

İlk olarak 1996’da tanıtılan COBIT, Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedeflerinin kısaltması olarak yönetimin BT kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan bir dizi uygulama ve yönergedir. Aynı zamanda bir çerçeve veya metodoloji olarak da anılan COBIT, BT hedefleri ile iş hedefleri arasındaki boşluğu doldurur. Uygulanması için zemin oluşturmak, denetlemek ve geliştirmek için kaynaklar sağlarken maliyetleri düşürür, gizlilik standartlarını korur ve BT’ye hem yapı hem de gözetim sağlar.

COBIT’in temel bileşenleri şu biçimde sıralanabilir:

 • Kontrol hedefleri
 • Çerçeveler
 • Yönetim yönergeleri
 • Süreç açıklamaları

COBIT’in çerçevesi şu ilkeleri benimser:

 • Kuruluşa tek bir entegre çerçeve uygulamak
 • Bütünsel bir yaklaşımı etkinleştirme
 • İşletmenin uçtan uca kapsamı
 • Paydaş ihtiyaçlarını karşılamak
 • Yönetişimin yönetimden ayrılması

ITIL nedir?

ITIL, Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi anlamına gelir. Tüm yaşam döngüsü boyunca bir dizi en iyi uygulama, planlama ve seçim kullanarak bir kuruluşun BT hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir çerçevedir. ITIL, BT hizmet yönetimine odaklanır; sorunları BT departmanının bakış açısından ele alır. ITIL, işletmelerin bir BT ekibinin günlük süreçlerini ve rutinlerini düzenlemesine yardımcı olur. ITIL aşağıdaki beş bileşene ayrılır:

 • Hizmet stratejisi – Kuruluşun yapısı ve ihtiyaçlarıyla mükemmel bir şekilde eşleşecek ve ilgilenecek şekilde tüm BT Hizmet Sunumu modelini yansıtmaya odaklanırken, aynı zamanda kuruluşun ihtiyaçlarına ve etkisine göre yapılandırma öğelerini izlemek ve güncellemek için gerekli süreçleri kurmak
 • Hizmet Tasarımı – Şirketin ihtiyaçlarına en uygun BT süreçlerini ve hizmet süreçlerini tasarlamak ve sürekli olarak değerlendirmek
 • Hizmet Geçişi – Uygun planlama ve değişiklik yönetimini kullanarak risk faktörlerini tanımlama ve azaltma
 • Hizmet Operasyonu – Birkaçını saymak gerekirse, hizmet masası veya yedeklemeler gibi kaynaklar aracılığıyla özyinelemeli destek görevleri sunarak günlük operasyonların güvence altına alınması
 • Sürekli Hizmet İyileştirme – Herhangi bir sorun ve darboğaz da dahil olmak üzere yerleşik temel performans göstergelerine (KPI’lar) ve bunların gelişimine bakmak ve optimizasyon önerileri geliştirmek için gerekli analizleri yapmak

ITIL ve COBIT Arasındaki Farklar Nelerdir?

Temel düzeyde, COBIT yapılması gerekenler için yol haritası sağlar ve ITIL bu amaçlara ulaşmanın yollarını sunar. Örneğin yöneticiler, organizasyonun hangi süreçlere ihtiyaç duyduğuna karar vermek için COBIT’i kullanabilir ve ITIL onlara bunları nasıl gerçekleştireceklerini söyler.

Ayrıca COBIT, BT kaynak sorularını bir bütün olarak iş perspektifinden ele alırken, ITIL konulara kesinlikle BT perspektifinden yaklaşır. COBIT, “yukarıdan aşağıya” ITIL ise “aşağıdan yukarı” rotasını kullanır.

ITIL ve COBIT’in Ayrıştığı Temel Noktalar

COBIT’in nihai hedefi, BT hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek, BT’nin değerini kuruluşun iyiliği için kullanmak ve sonuçta daha yüksek karlar elde etmektir. COBIT ayrıca riskleri, kaynakları ve BT departmanını verimli bir şekilde yönetmeye çalışır.

ITIL, BT hizmetlerinin yanı sıra BT departmanının iş yükünü şirket çapında organize etmeye çalışır. Ayrıca, sürekli operasyonel mükemmelliği sağlamak için süreçleri sürekli olarak denetlemeye elverişli bir ortam yaratmaya çalışır.