“Hizmetçi lider” olarak bilinen bir Scrum Master, bir Çevik takımın koçu, motive edicisi ve lideridir. Bir Scrum Master’ın rolü, takımı Çevik süreçler konusunda eğitmek ve takım üyelerinin Scrum uygulamalarını dikkatli bir biçimde takip etmelerine yardımcı olmaktır.

İyi bir Scrum Master, yüksek performanslı bir ekip dinamiği, sürekli bir akış ve süreçlerde üstel bir iyileştirme oluşturmaya yardımcı olur. Çok dikkatli bir rol oynamaları gerekir ve bir Scrum takımının ilerici gelişiminden sorumludurlar. Scrum Master, hem doğru ürünü oluşturmaya odaklanan Ürün Sahibi hem de ürünü doğru oluşturmaya odaklanan geliştirme ekibi ile işbirliği yapar. Bir Scrum Master’ın işi esasen herkesin Scrum değerlerini, ilkelerini ve uygulamalarını anlamasına ve özümsemesine ve müşteriye en iyi ürünü ulaştırmasına yardımcı olmaktır.

BlueMark Academy, alanında uzman olan eğitimci kadrosu ile Scrum Eğitimlerini nitelikli bir formda sunar. Bütün rolleri ile birlikte Scrum Eğitimini nitelikli bir adresten temin edip proje geliştirme süreçlerinizi doğru bir biçimde optimize edebilir, bütçenizi en fonksiyonel şekilde kullanarak maddi varlığınız dahilinde en başarılı çözümler ile projenizi yönlendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve Scrum Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Scrum Master Tam Olarak Kimdir?

Bir Scrum Master, Scrum’da bir ‘usta’ veya uzmandır ve takıma Scrum çerçevesinin değerleri, ilkeleri ve süreçleri konusunda koçluk yapma becerisine sahiptir. Başlığın ima ettiği şeye rağmen Scrum Master, stratejik ürün kararları almak için tam yetkiye sahip değildir. Ancak, Scrum sürecinden ve scrum ekibinin etkinliğinden sorumludur. İşin kapsamıyla ilgili herhangi bir karar, Scrum Master’ın değil Ürün Sahibinin sorumluluğundadır.

Scrum Kılavuzu, Scrum’dan optimum faydayı elde etmek için izlenmesi gereken bir dizi rol, kural, değer ve ritüel tanımlamıştır. Scrum Master, geliştirme ekibi, Ürün Sahibi ve tüm organizasyon ile senkronize olarak çalışır ve Scrum çerçevesinin uygulanması yoluyla onlara koçluk yapar. Scrum’u anlamak çok kolaydır, ancak aynı zamanda uygulanması da bir o kadar zordur.

Scrum Master’ın Ürün Sahibine Hizmetleri

Scrum Master’ın Ürün Sahibine sağladığı hizmetler nelerdir? Scrum Master, Ürün Sahibine aşağıdakiler dahil birden fazla yolla hem rehberlik eder hem de hizmet eder:

 • Etkili Ürün İş Listesi Yönetimi için teknikler formüle etmek
 • Takımın açık ve özlü ürün biriktirme listesi kalemlerine olan ihtiyacı anlamasına yardımcı olmak
 • Ampirik bir ortamda ürün planlama anlayışını kazandırmak
 • Ürün Sahibinin, ürün biriktirme listesini maksimum değer elde edecek şekilde düzenleme konusunda net olmasını sağlamak
 • Çevik sistematiğini anlamak, uygulamak ve istendiği veya ihtiyaç duyulduğu şekilde Scrum etkinliklerini kolaylaştırmak

Geliştirme Ekibine Scrum Master Hizmeti

Bir Scrum Master olarak ürün sahibi, geliştirme ekibi ve diğer tüm taraflarla çalışmak için doğru işbirliği becerilerine sahip olmalısınız; Scrum ile doğrudan ilgili olmayanlarla bile. Scrum Master, Scrum takım üyelerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bir süreç koçu olarak çalışır. Scrum Master’ın geliştirme ekibine göre oynayacağı önemli bir rolü vardır.

 • Ekip üretkenliği ve performansının önünde duran proje engellerini kaldırmak
 • Geliştirme ekibinin yüksek değerli ürünler yaratmasına yardımcı olmak
 • Düzenli incelemeler yaparak geliştirme ekibinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak
 • Süreçlerde şeffaflık yaratmak ve çatışmaları çözmek
 • Takımın hedefleri, çalışma kapsamını ve ürün alanını anlamasına ve takip etmesine yardımcı olmak İstendiği veya ihtiyaç duyulduğu şekilde Scrum etkinliklerini kolaylaştırmak
 • Geliştirme Takımına, Scrum’ın henüz tam olarak benimsenmediği ve anlaşılmadığı organizasyonel ortamlarda koçluk yapmak

Scrum Master’ın Organizasyona Hizmeti

Scrum Master Scrum ekibi dışında da şeffaf iletişimi teşvik eder. Şeffaflık olmadan, kuruluşun Scrum kullanarak istenen iş sonuçlarını elde etmek için denetlemesi ve uyum sağlaması zordur. Scrum Master’ın organizasyona karşı da çeşitli sorumlulukları vardır.

 • Çalışanların ve paydaşların Scrum uygulamalarını anlamasına ve uygulamasına yardımcı olmak
 • Ekibin verimliliğini artıran bir değişim aracısı olarak hareket etmek
 • Süreçleri düzene sokarak ve ekipteki her üyenin Scrum çerçevesini takip etmesini sağlayarak, Scrum’ın başarılı bir şekilde benimsenmesinde organizasyona liderlik ve rehberlik etmek
 • Organizasyon içinde Scrum uygulamalarının planlanmasında görev almak
 • Organizasyonda Scrum uygulamasının etkinliğini artırmak için diğer Scrum Masterlar ile birlikte çalışmak