Agile, Türkçe’de “çevik yazılım geliştirme” olarak bilinen ve basit prensipleri odak noktasına almış olan yazılım geliştirme metotlarının genel adıdır. Agile metodolojisini önemli kılan şey, bu yöntem sayesinde müşterinin direkt olarak yazılım geliştirme sürecine dahil edilmesidir.

Hızlı çalışma stili sayesinde müşterinin talep ettiği değişiklikleri hızlı bir şekilde uygulama imkânı sunan Agile, ekip içi çalışma sinerjisini de artırarak interaktif bir ortam sağlar. En popüler Agile yöntemlerinden biri olarak bilinen Scrum ise bütünü parçalamak ve yazılım sürecini bir döngüye çevirerek tekrara dayalı hale getirmek felsefesiyle çalışmaktadır. Scrum’un en avantajlı özelliklerinden birisi projeyi açık ve net bir forma sokmasıdır. Bu durum yazılıma yapılacak olan müdahalelerin daha hızlı bir şekilde eyleme dökülmesini sağlarken basit yapısı nedeniyle de başarıya daha yakın bir ortam yaratacaktır.

BlueMark Academy, alanında uzman kadrosuyla Agile & Scrum Eğitimlerini nitelikli bir biçimde sunar. Geniş olanakları ve kaliteli anlayışıyla BlueMark Academy’nin Agile & Scrum Eğitimleri müşteri ilişkilerini ve yazılım geliştirme süreçlerini pratik bir boyuta taşır. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve Agile & Scrum eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Agile Kavramına Genel Bakış

Agile’a dair ilk çalışmaların IBM’de yapılan program geliştirme projelerine dayandırıldığı ve Agile yöntemlerinin 1957 yılında temellendirildiği bilinmektedir. Metodolojinin uygulamalı olarak ilk kullanıldığı, başka bir deyişle pratiğe döküldüğü 1990’lı yıllar, aynı zamanda bu yöntemlerin yaygınlaştığı zaman dilimi olarak bilinmektedir. Bu dönemde yazılım geliştirme uzmanları beş farklı aşamadan oluşan (analiz, tasarım, kodlama, test, entegrasyon) waterfall sisteminin hantal olmasından dolayı Agile alternatifini kullanmaya başlamıştır. Modern yazılım geliştirme anlayışının temeline oturan Agile’ı BlueMark Academy’nin uzman kadrosu tarafından verilen eğitimlerle anlamak ve kullanmak çok kolay.

Agile’ın Yöntem ve İlkeleri

Agile metodolojisinin açık ve net bir biçimde uygulanması adına Agile’a dair 4 ana madde ve 12 ilkeden oluşan bir manifesto hazırlanmıştır. Manifestoda yer alan ana maddeler, işyerinde takip edilen sıkıcı süreçleri reddederken düz mantık üzerinden elde edilen bir eylem planını temsil etmektedir. Bu maddelere göre hiçbir şey mevzuat gereği yapılmamakta, bütün eylem adımları basit düşünce temel alınarak atılmaktadır. Agile’ın temel ilkeleri de bu maddeler ekseninde belirlenmekle birlikte genelden özele açılmış bir formdadır. Temel ilkeler motivasyon çerçevesinde bina edilmiş, görselliğe, tekniğe ve müşteri memnuniyetine önem verilmiştir.

Agile’da Scrum Kavramının Yeri

Scrum; yazılım geliştirme süreçlerini son derece kolay hale getiren Agile, diğer bir deyişle çevik yazılım geliştirme prensiplerini hayata geçiren yöntemlerden birisi ve en popüler olanıdır. Üç temel özelliğe sahip olan Scrum; gözlemci, geliştirmeci ve tekrara dayalı bir sistem dahilinde hareket etmektedir. Çıkış noktası ise modern yazılım projelerinin çok karmaşık ilerleyen yapılarda bulunma zorunluluğudur. Bu karmaşıklık sürdürülebilir bir anlayış sayesinde çözülmekte ve Scrum’un üç temel ilkesi sayesinde elle tutulur bir niteliğe kavuşmaktadır. Bu ilkeler; şeffaflık, denetleme ve uyarlama olarak belirlenmiştir. Scrum yönteminin sürdürülebilirliği, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesinden ileri gelmektedir. Denetleme noktası ise ürünün değerlendirme yapılacak bir formda, belirli aralıklarla teslim edilmesini temsil etmektedir. Üçüncü ilke olan uyarlama ise ürünün modernize ve revize edilmesine dair gösterilen bir hoşgörü politikası olarak görülebilir. Teslim edilen ürün bir defa değerlendirilmemekte, gereksinimler sadece başlangıçta belirlenen çizgilerle sınırlı kalmayıp zamanın getirisi olan faktörlere göre güncellenebilmektedir.

Agile ve Scrum Eğitimleri

BlueMark Academy, yazılım süreçlerini ve müşteri ilişkilerini minimalist yaklaşımla ele alan Agile metodolojisini ve Scrum yaklaşımını barındıran nitelikli eğitimleri, kadrosunda bulunan profesyoneller vasıtasıyla sunmaktadır. Eğitimlerimiz, Scrum çerçevesinin temel ilkelerini konu alan Professional Scrum Master, Scrum ile çok pratik bir çalışma ortamı oluşturma yetkinliği kazanabileceğiniz Professional Scrum Product Owner ve yalın üretim (lean production) felsefesini benimsemiş olan Kanban eğitimlerinin yanı sıra farklı ihtiyaç ve çalışma ortamlarına hitap eden Agile ve Scrum programlarını kapsamaktadır.

Yazılımla ilgilenen herkes bilir ki, yazılım geliştirme süreçlerinde en önemli iş planlama kısmıdır. İyi planlanmayan yazılım süreçleri genellikle başarıya ulaşamaz. Bu nedenle süreç planlama anlayışını pratik ve özverili bir bakış açısıyla gerçekleştirmenizi sağlayacak olan Agile ve Scrum eğitimleri, yazılım geliştirme anlayışınızda devrim niteliğinde bir değere sahip olacaktır. BlueMark Academy’nin nitelikli Agile ve Scrum eğitimleri CV’nizde önemli bir yer edecek. Daha fazla bilgi için hemen bizimle iletişime geçin!